• PO-PI 10:00-18:00, osobná návšteva dohodou
  • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
    areál Ferona Servis
  • +421 910 569 933
    +421 910 312 399

Vodná záchranná služba

Vodná záchranná služba
vykonávame záchranu pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach na vodnej ploche, plavidlách a plávajúcich zariadeniach a to najmä:
– záchranu osôb a majetku
– zabezpečenie ochrany osôb a majetku pri prácach na vodných plochách
– vykonávanie záchrannej činnosti na vodných plochách, na miestach vyhradených pre vodné športy a rekreáciu
– poskytovanie pomoci pri záchrane majetku na plavidlách a plávajúcich zariadeniach
– čerpanie vody zo zaplavených malých plavidiel a plávajúcich zariadení
– poskytovanie pomoci správcovi toku, vodnej plochy v súčinnosti s organizačnými zložkami Dopravného úradu, hasičského zboru, polície, zdravotnej pomoci
– záchranné práce pod vodou, potápačská činnosť
– preventívna činnosť na vodných plochách, zariadeniach pre vodné športy a rekreáciu

Vodná záchranná služba okrem záchranných prác vykonáva technické zabezpečenie:
– pri prácach na vodnej ploche, opravách a údržbách:
– potápačské práce
– vizuálna kontrola ponorenej časti plavidla
– zváračské práce pod vodnou hladinou
– brúsenie a rezanie pod vodnou hladinou
– plávajúce móla

zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia na vodnej hladine

Predaj:
– záchranných a pracovných plavidiel Whaly
– záchranné pracovné vesty
– rescue pomôcky – záchranný kruh, vrhačky, laná, svetlice, svietiace bóje

Pri vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie:
– zabezpečujeme pozorovanie vodného toku
– sa zúčastňujeme na hlásnej povodňovej službe a varovaní obyvateľstva
– spolupráca so správcom vodného toku pri povodňových zabezpečovacích prácach

Odborná pripravenosť posádky zahŕňa znalosti, zručnosti a návyky potrebné k vykonávaniu záchranných a zabezpečovacích prác na vodných plochách.

    Galéria